Kontaktirati in informirati 5000 SMEs v IT in multimedijskem sektorju v državah EU in državah kandidatkah.

  • Profilirati 1500 podjetij po kriterijih ICT Excellence database
• Izvesti 125 revizij tehnoloških kapacitet
• Ponuditi PATENT storitve, izvajane s strani vrhunskih strokovnjakov, vsaj 200 podjetjem
• Uvrstiti vsaj 50 podjetij v procese integriranih projektov (IPs), "Networks of Excellence" (NoEs) ali katerih drugih merilnih instriumentov EU.