Projekt PATENT je bil vzpostavljen, kot kapitalizacija znanja, izkušenj in uspeha, doseženih v predhodni ETI iniciativi: PACT "Partnership Agreement between Content and Technology".

Reference iniciative PACT:
  • 274 SMEs je sodelovalo v fazi informiranja in izobraževanja
• 72 SMEs je izpeljalo revizijo tehnoloških kapacitet
• 37 SMEs je s projekti kandidiralo v okviru ETI iniciative
• 68% SMEs projektov je bilo sprejetih

Nekateri od partnerjev skupini PATENT so prav tako v sodelovanju ali ločeno izvajali projekte v okviru programa ETI. Projekti so pokrivali različne sektorje od športa, ekologije, turizma do multimedije in IT.

Skupna statistika:
  • 1114 SMEs je sodelovalo v fazi informiranja in izobraževanja
• 218 SMEs je izpeljalo revizijo tehnoloških kapacitet
• 65 SMEs je s projekti kandidiralo v okviru ETI iniciative
• 32 SMEs je pridobilo sredstva za izvajanje raziskav v okviru ETI podprtih projektov.