SME Needs Analysis 2nd survey round

PATENT je mednarodna platforma storitev, namenjenih evropskim majhnim in srednje velikim podjetjem (SMEs), ki delujejo v sektorju informacijskih tehnologij in multimedije. Cilj skupine PATENT je omogočati dostop SMEs do koristi in ugodnosti, ki jih ponuja Evropska komisija, v okviru finančnih instrumentov programa FP6.

Skupina PATENT operira na dveh poljih:
  • identifikacija raziskovalnih projektov na Evropski ravni, ki omogočajo kooperacije in poslovne možnosti z ostalimi inovativnimi evropskimi projekti;
• pomoč evropskim SMEs pri izkoriščanju poslovnih potencialov na širšem evropskem trgu, s pomočjo mehanizmov programa FP6